Quy Trình Xử Lý Ra Hoa Cây Có Múi (Cam, Chanh, Quýt, Bưởi) | Quy Trình Kỹ Thuật Cây Có Múi (phần 3)

BM
Quy Trình Xử Lý Ra Hoa Cây Có Múi (Cam, Chanh, Quýt, Bưởi) | Quy Trình Kỹ Thuật Cây Có Múi (phần 3)

*Phun qua lá: Sau khi cây ra được 2-3 cơi đọt, chúng ta xiết nước không bón phân lân thêm vì đã rải lân đợt làm đọt rồi, chỉ phun trên lá: Hàm lượng có thể tăng hoặc giảm tùy vào sức cây.
  Đợt 1: Sau khi lá lụa pha 2-3 kg Haifa MKP + 0,5kg 10-6010 cho 200 lít nước phun ướt đều tán lá.
  Đợt 2: 5 ngày sau phun 2-3 kg Haifa MKP + 0,5kg 6-30-30 cho 200 lít nước phun đều trên tán lá.
  Đợt 3: 5 ngày sau phun 2-3 kg Haifa MKP + 0,5kg 15-30-15 cho 200 lít nước phun đều trên tán lá.
  Đợt 4,5:....., Phun liên tục cho đến khi lá giòn, dày và nụ mầm hoa.
  Đối với cây Cam, Chanh: Cần sử dụng thêm 0,5kg Pacloputrazol 15WP (JUMBO F150) cho 200 lít nước để hỗ trợ ra hoa tốt hơn.
  Đối với cây Bưởi: Khi lá giòn, dày cần tiến cành tuốt lá cành già (nhánh nhện) để cây ra hoa theo ý muốn.
  Phá lá: Pha 1 gói Kích ra hoa cây có múi + 1kg Multi-KZn (KNO3+2%Zn) cho 200 lít nước phun ướt đều tán lá (lá rụng khoảng 20-30%).

 *Đẩy vọt hoa: 5 ngày sau phun 0,5kg 30-10-10 + 1 chai Kích phát tố A+ cho 200 lít nước phun ướt đều trên tán lá. Tưới nước thúc bên dưới.
  Sau khi ra hoa được 50% phun 250ml BO 90 + 1 gói vi lượng chelate BM
  Sau khi ra hoa đều phun 250ml Seaweed CaBo + 1 gói Vi lượng chelate BM
+ 1 gói Polyfeed 16-8-34 cho 200 lít nước phun ướt đều tán lá.
  Lưu ý: Kết hợp phun thuốc phòng ngừa bệnh thán thư, bọ trĩ gây hại giai đoạn hoa và trái non.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi chi tiết thắc mắc về quy trình kỹ thuật. Quý bà con vui lòng liên hệ về hotline của công ty qua số điện thoại: 0985 294 911(zalo)

Fanpage/Youtube: Bảo Minh FE

Xin chân thành cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi.

Zalo
Hotline
Go Top