Video

Hotline hỗ trợ:
0985294911 - (028) 6259 5386
Video

Biện Pháp Phòng Trừ Ốc Bươu Vàng | Bảo Minh FE

Biện Pháp Phòng Trừ Ốc Bươu Vàng | Bảo Minh FE

Cách tính năng suất lúa | How to calculate rice yield | Bảo Minh FE

Cách tính năng suất lúa | How to calculate rice yield | Bảo Minh FE

Cây Lúa Phát Triển Qua Các Giai Đoạn Nào? | Các Giai Đoạn Sinh Trưởng Của Cây Lúa | Bảo Minh FE

Cây Lúa Phát Triển Qua Các Giai Đoạn Nào? | Các Giai Đoạn Sinh Trưởng Của Cây Lúa | Bảo Minh FE

Diệt Sâu Hại Đã Kháng Thuốc | Bảo Minh FE

Diệt Sâu Hại Đã Kháng Thuốc | Bảo Minh FE

Đẻ Nhánh Và Tăng Chồi Mang Lại Lợi Ích Gì Cho Cây Lúa? | Bảo Minh FE

Đẻ Nhánh Và Tăng Chồi Mang Lại Lợi Ích Gì Cho Cây Lúa? | Bảo Minh FE

Hỗ Trợ Kỹ Thuật Sầu Riêng Miễn Phí, Liên Hệ Ngay Hotline Bảo Minh.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật Sầu Riêng Miễn Phí, Liên Hệ Ngay Hotline Bảo Minh.

Bí Quyết Giúp Trái Lớn, Tròn Trái, Xanh Gai và Lên Cơm Của Nhà Vườn Trồng Sầu Riêng | Bảo Minh FE

Bí Quyết Giúp Trái Lớn, Tròn Trái, Xanh Gai và Lên Cơm Của Nhà Vườn Trồng Sầu Riêng | Bảo Minh FE

4 Lưu Ý Khi Trồng Sầu Riêng Nông Dân Cần Phải Biết | Bảo Minh FE

4 Lưu Ý Khi Trồng Sầu Riêng Nông Dân Cần Phải Biết | Bảo Minh FE

Quy Trình Xử Lý Ra Hoa Chôm Chôm Thái, Ra Hoa Đồng Loạt | Bảo Minh FE

Quy Trình Xử Lý Ra Hoa Chôm Chôm Thái, Ra Hoa Đồng Loạt | Bảo Minh FE

Sứ Mệnh Và Tầm Nhìn | Bảo Minh FE

Sứ Mệnh Và Tầm Nhìn | Bảo Minh FE

CÁCH CHỌN GIỐNG THANH LONG | Bảo Minh FE

CÁCH CHỌN GIỐNG THANH LONG | Bảo Minh FE

ĐIỀU KHIỂN RA HOA NGHỊCH VỤ TRÊN CÂY THANH LONG (Phần 1) | Bảo Minh FE

ĐIỀU KHIỂN RA HOA NGHỊCH VỤ TRÊN CÂY THANH LONG (Phần 1) | Bảo Minh FE

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỊ RỆP SÁP HẠI THANH LONG | Bảo Minh FE

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỊ RỆP SÁP HẠI THANH LONG | Bảo Minh FE

LỢI ÍCH CỦA THANH LONG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE | Bảo Minh FE

LỢI ÍCH CỦA THANH LONG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE | Bảo Minh FE

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI TRÊN CÂY XOÀI | Bảo Minh FE

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI TRÊN CÂY XOÀI | Bảo Minh FE

HIỆN TƯỢNG ĐỔ NGÃ CỦA LÚA TRONG VỤ HÈ THU | Bảo Minh FE

HIỆN TƯỢNG ĐỔ NGÃ CỦA LÚA TRONG VỤ HÈ THU | Bảo Minh FE

LOÉT SỌC MIỆNG CẠO TRÊN CÂY CAO SU | Bảo Minh FE

LOÉT SỌC MIỆNG CẠO TRÊN CÂY CAO SU | Bảo Minh FE

PHÒNG TRỪ BỆNH DO VI KHUẨN VÀ NẤM | DIỆT KHUẨN | Bảo Minh FE

PHÒNG TRỪ BỆNH DO VI KHUẨN VÀ NẤM | DIỆT KHUẨN | Bảo Minh FE

GIẢI QUYẾT SÂU HẠI TRÊN CÂY CÓ MÚI | Bảo Minh FE

GIẢI QUYẾT SÂU HẠI TRÊN CÂY CÓ MÚI | Bảo Minh FE

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỊ RỆP SÁP GÂY HẠI TRÊN CÂY XOÀI | Bảo Minh FE

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỊ RỆP SÁP GÂY HẠI TRÊN CÂY XOÀI | Bảo Minh FE

Sản phẩm nổi bật
MÂP ĐỌT BMFE 1KG (Phân Monoamoni Phosphat (MAP) phân bón Novifert-AP)

MÂP ĐỌT BMFE 1KG (Phân Monoamoni Phosphat (MAP) phân bón Novifert-AP)

Seaweed CaBo 500ml BMFE (Phân bón vi lượng AV1-BM1-HUMI)

Seaweed CaBo 500ml BMFE (Phân bón vi lượng AV1-BM1-HUMI)

FulviTop 1 lít BMFE (Phân Vi Lượng AV BM)

FulviTop 1 lít BMFE (Phân Vi Lượng AV BM)

KÍCH PHÁT TỐ BM 9-9-9 BMFE (xô 10 kg) (Phân NPK bổ sung vi lượng AV-Eurogel)

KÍCH PHÁT TỐ BM 9-9-9 BMFE (xô 10 kg) (Phân NPK bổ sung vi lượng AV-Eurogel)

KÍCH RỄ BUNG ĐỌT BMFE (Phân vi lượng AV-BM3-VITAZIN)

KÍCH RỄ BUNG ĐỌT BMFE (Phân vi lượng AV-BM3-VITAZIN)

SÓI CA-350g BMFE (Thuốc trừ sâu Aplougent 500wp)

SÓI CA-350g BMFE (Thuốc trừ sâu Aplougent 500wp)

3 Phút BMFE(Chế phẩm diệt côn trùng-ion K250)

3 Phút BMFE(Chế phẩm diệt côn trùng-ion K250)

BMFE_KÍCH PHÁT TỐ - HOA BM 9-9-9(Phân NPK bổ sung vi lượng AV-EurogeL)

BMFE_KÍCH PHÁT TỐ - HOA BM 9-9-9(Phân NPK bổ sung vi lượng AV-EurogeL)

NPK 30-10-10 hộp 1kg (Phân bón hỗn hợp NPK-AV4 )

NPK 30-10-10 hộp 1kg (Phân bón hỗn hợp NPK-AV4 )

PHOSPHITE 1 LITER (Phân bón lá hỗn hợp PK AT-FOSIKA)

PHOSPHITE 1 LITER (Phân bón lá hỗn hợp PK AT-FOSIKA)

KÍCH MỦ 4.0 BMFE (RỒNG PHUN VITAMI 700ML)

KÍCH MỦ 4.0 BMFE (RỒNG PHUN VITAMI 700ML)

ORGANIC BM20 BMFE (Phân Bón Hữu Cơ)

ORGANIC BM20 BMFE (Phân Bón Hữu Cơ)

BMFE ORGANIC | Phân Gà (Phân bón hữu cơ Organic - Compound Fertilize 25kg)

BMFE ORGANIC | Phân Gà (Phân bón hữu cơ Organic - Compound Fertilize 25kg)

NPK 30-9-9 BMFE (Phân bón hỗn hợp NPK - Elong NPK)

NPK 30-9-9 BMFE (Phân bón hỗn hợp NPK - Elong NPK)

PHOSPHITE 25 lít (PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP PK AT-FOSIKA )

PHOSPHITE 25 lít (PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP PK AT-FOSIKA )

METROZIN 120g ( Thuốc Trừ Sâu F35 25WP)

METROZIN 120g ( Thuốc Trừ Sâu F35 25WP)

PROTOP BMFE 260ml (Thuốc trừ bệnh  AZOPROTOP 450EW)

PROTOP BMFE 260ml (Thuốc trừ bệnh AZOPROTOP 450EW)

CỎ CHÁY SỐ 1 ( Thuốc trừ cỏ Gluriver 200SL)

CỎ CHÁY SỐ 1 ( Thuốc trừ cỏ Gluriver 200SL)

MÊTAXY 120g (Tatsu 25WP)

MÊTAXY 120g (Tatsu 25WP)

BM 58 250ml (Prodife's 5.8EC)

BM 58 250ml (Prodife's 5.8EC)

PHOSPHITE LÚA (Phân bón lá hỗn hợp PK AT-FOSIKA)

PHOSPHITE LÚA (Phân bón lá hỗn hợp PK AT-FOSIKA)

NPK 10-4-40  BMFE Chuyên Dùng Cho Rau Màu (Phân Bón Hỗn Hợp NPK- GROGREEN)

NPK 10-4-40 BMFE Chuyên Dùng Cho Rau Màu (Phân Bón Hỗn Hợp NPK- GROGREEN)

SÂU SỮA 260ml (Thuốc Trừ Sâu Doctor Super 140SC)

SÂU SỮA 260ml (Thuốc Trừ Sâu Doctor Super 140SC)

ỐC PHÁP BMFE (Thuốc trừ Ốc E-BUS 800WP)

ỐC PHÁP BMFE (Thuốc trừ Ốc E-BUS 800WP)

BM STOP (Phân bón lá sinh học rồng phun-G) 500ML

BM STOP (Phân bón lá sinh học rồng phun-G) 500ML

Lân A+ BMFE (Phân bón vi lượng AV7-REDP 1kg)

Lân A+ BMFE (Phân bón vi lượng AV7-REDP 1kg)

Ủ Mầm 55 BMFE 500g (Phân bón PK vi lượng AV-BM1-PKZIN)

Ủ Mầm 55 BMFE 500g (Phân bón PK vi lượng AV-BM1-PKZIN)

Bác Sĩ Siêu BM 22ml ( Emamectin benzoate; Indoxacarb )

Bác Sĩ Siêu BM 22ml ( Emamectin benzoate; Indoxacarb )

Can 30-10-10 BMFE | Xanh lá, Mập Chồi, Ra Hoa Đồng Loạt (Organic BM20 22kg)

Can 30-10-10 BMFE | Xanh lá, Mập Chồi, Ra Hoa Đồng Loạt (Organic BM20 22kg)

Can 21-21-21 BMFE | Dinh Dưỡng Nuôi Trái, Dưỡng Cây Cân Đối (Phân bón vi lượng Pesticide NB Kẽm Molyca 22kg)

Can 21-21-21 BMFE | Dinh Dưỡng Nuôi Trái, Dưỡng Cây Cân Đối (Phân bón vi lượng Pesticide NB Kẽm Molyca 22kg)

Can 12-5-23 BMFE | Cây Tốt, Rễ Khỏe (Phân bón vi lượng Pesticide NB Kẽm Molyca 22kg)

Can 12-5-23 BMFE | Cây Tốt, Rễ Khỏe (Phân bón vi lượng Pesticide NB Kẽm Molyca 22kg)

Go Top
Zalo
Hotline