ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CẦN THIẾT CANH TÁC CÂY CÂY CAM

BM
ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CẦN THIẾT CANH TÁC CÂY CÂY CAM

1. NHIỆT ĐỘ

- Cây cam có thể trồng ở vùng có nhiệt độ từ 12 - 39 độ C, trong đó nhiệt độ thích hợp nhất là từ 23 - 29 độ C. Nhiệt độ thấp hơn 12,50C và cao hơn 400C cây ngừng sinh trưởng. Nhìn chung nhiệt độ là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động sống của cây cũng như năng suất, chất lượng quả. 

- Nhiệt độ tốt nhất cho sinh trưởng của các đợt lộc trong mùa xuân là từ 12 - 20oC, trong mùa hè từ 25 - 30oC, còn cho hoạt động của bộ rễ từ 17 - 30oC. Nhiệt độ tăng trong phạm vi từ 17 - 30oC thì sự hút nước và các chất dinh dưỡng tăng và ngược lại, do liên quan đến bốc hơi nước và hô hấp của lá.

2. ÁNH SÁNG

Cam không ưa ánh sáng mạnh, ưa ánh sáng tán xạ có cường độ 10.000 - 15.000 Lux, ứng với 0,6 cal/ cm2 và tương ứng với ánh sáng lúc 8 giờ và 16 - 17 giờ những ngày quang mây mùa hè. Kinh nghiệm muốn có ánh sáng tán xạ cần bố trí mật độ cây dầy hợp lý và thường xuyên cắt tỉa đúng kỹ thuật.

3. NƯỚC

Cam là loại cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng, nếu ngập nước đất bị thiếu ôxy rễ sẽ hoạt động kém, ngập lâu sẽ bị thối chết làm rụng lá, quả non.
Các thời kỳ cần nước của cam là các thời kỳ: Bật mầm, phân hoá mầm hoa, ra hoa và phát triển quả.

4. GIÓ

Gió vừa phải có ảnh hưởng tốt tới việc lưu thông không khí, điều hoà độ ẩm, giảm hại sâu bệnh, cây sinh trưởng tốt. Gió lớn, gió bão sẽ làm cây gẫy cành rụng quả ảnh hưởng tới sinh trưởng và năng suất.

5. ĐẤT

 

Đất tốt đối với cam thể hiện ở mấy mặt chủ yếu sau: 
- Đất phải giàu mùn
- Độ chua (PH): Độ pH thích hợp là 5,5 - 6,5
- Tầng dầy: trên 1 m
- Thành phần cơ giới cát pha hoặc đất thịt nhẹ (cát thô đến đất thịt nhẹ chiếm 65- 70 %) thoát nước (tốc độ thấm của nước từ 10 - 30 cm/giờ)

 

#BMFE

#CHẤTLƯỢNGLUÔNTIÊNPHONG

#ĐỒNGHÀNHCÙNGNHÀNÔNG

 

Go Top
Zalo
Hotline