Hạn Chế Tình Trạng Khô Bông Sầu Riêng | BMFE

BM
Hạn Chế Tình Trạng Khô Bông Sầu Riêng | BMFE

Khi bông sầu riêng nhom nhóm lú mắt cua khoảng 40% đến 50% thì Bà Con cần làm gì?
Bà con nên xịt Cặp Đôi Kích Phát Tố A+ và Bo 90

Mục đích để hạn chế tình trạng khô bông và đen bông sầu riêng, giúp hoa hình thành nõn hoa và các vòi trong mầm hoa, tránh ra hoa có lá, nếu như không đủ Bo, chùm hoa sẽ ít bông và bông thiếu sức sống.
Liên hệ hotline để được hỗ trợ!

Hotline: 0985.294.911
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatnongnghiepbmfe
Group: https://www.facebook.com/groups/412171823206718
Facebook: https://www.facebook.com/BM.Fertilizer
Zalo OA: https://oa.zalo.me/manage/dashboard
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@baominhfe
Website: https://baominhagri.com/
CÔNG TY CỔ PHẦN BMFE
Chất lượng luôn tiên phong!
#bmfe #chatluongluontienphong #phanbonbaominh #baominhfe #cophanbmfe

Zalo
Hotline
Go Top