CÁCH PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG TRỪ RẦY PHẤN TRẮNG KHI THĂM ĐỒNG

BM
CÁCH PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG TRỪ RẦY PHẤN TRẮNG KHI THĂM ĐỒNG

QUAN SÁT NGOÀI RUỘNG:
- Rung tán lá xem có rầy phấn bay lên không.
- Quan sát mạng nhện trên ruộng, xem có rầy phấn dính vào mạng nhện không.
- Kiểm tra mặt dưới lá lúa xem có trứng rầy đẻ dọc theo gân lá hay không.
- Chú ý lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng - trỗ, kiểm tra ruộng lúa có triệu chứng vàng lá để xác định là do bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, vàng lá chín sớm, cháy bìa lá hay do rầy phấn.
- Chú ý các đám ruộng lúa trồng gần vườn ổi, rau dưa, khoai mì…
- Thường xuyên thăm đồng và theo dõi tình hình dịch hại trên thị trường,...


BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:
Bón phân cân đối, hợp lý, không bón thừa đạm, bón đạm muộn.
- Thăm đồng thường xuyên, chú ý giai đoạn đẻ nhánh – đòng, trỗ, nhất là ruộng thường bị hại.
- Ruộng bị hại sớm, có thể bổ sung thêm phân Urê, DAP và Kali.
- Nếu mật số rầy cao vào giai đoạn đòng – trỗ , có khả năng gây hại năng suất, có thể dùng một trong các loại thuốc sau: bm247, AFUDAN, BM40 PLUS.
Kết hợp BM 40 PLUS và AFUDAN sẽ giúp bà con tiêu diệt triệt để rầy phấn trắng, hiệu quả kéo dài.

 

Zalo
Hotline
Go Top