Xử Lý Ra Hoa Khu vực Miền Đông và Tây Nguyên, Khu vực Miền Tây | Quy trình kỹ thuật trên cây Sầu Riêng (Phần 2).

BM
Xử Lý Ra Hoa Khu vực Miền Đông và Tây Nguyên, Khu vực Miền Tây | Quy trình kỹ thuật trên cây Sầu Riêng (Phần 2).

A. Khu vực miền tây

  1. Tạo mầm hoa
    Rải lân tạo mầm như NPK tỉ lệ 1-4-3 hay 1kg Mập Đọt + 0.5kg K2SO4 khi lá được 20-25 ngày tuổi (vừa chuyển sang màu xanh đọt chuối), tưới nước liên tục 5-7 ngày sau đó xử lý xiết nước.
    *Lưu ý: Gặp điều kiện thời tiết mưa nhiều có thể áp dụng biện pháp phủ nylon mặt liếp. Cần rút cạn nước trong mương và đào hộc xung quanh gốc để tăng hiệu quả tạo khô hạn.
    Phun phân bón lá tạo mầm hoa sau khi rải phân 5-7 ngày. Chia ra làm 3 đợt:

Đợt 1: 2kg Haifa MKP + 0.5kg 10.60.10;
Đợt 2: 2kg Haifa MKP + 0.5kg 6.30.30;
Đợt 3: 2kg Haifa MKP + 0.5kg 10.60.10;

*Ghi chú: Có thể xử lý phun thêm lần 4,5 nếu gặp điều kiện thời tiết mưa nhiều và liên tục.

   2. Kích ra hoa
    Trước khi ra hoa 7 ngày phun (1 gói Kích ra hoa sầu riêng  + 1kg Muti K GG + 1 chai Kích Phát Tố A+)/200 lít nước. Phun thuốc phòng sâu, bệnh hại hoa như Diệt Khuẩn, Khuẩn Sinh Học, Mancozeb Vàng hay BM SIÊU DIỆT NẤM.

    Bắt đầu tưới nước trở lại và dở nylon khi đã xác định mầm hoa (mắt cua) được 3-4cm, tưới nước sớm mầm hoa sẽ bị ngủ. Cho nước vào mương trở lại và giữ độ sâu 60-80cm từ mặt liếp.

   “Rước đọt” cho kịp thời gian xổ nhụy bằng cách bón phân có hàm lượng theo công thức 2:1:1 hoặc phun qua lá (300gram 30-10-10 + 500ml Fulvitop + 100ml MgZnCu)/200 lít nước để kích thích ra đọt đồng loạt. Sau đó có thể tưới nước 1-2 ngày/lần, tưới nước đủ ẩm trong những ngày đầu sau đó tăng dần không tưới quá nhiều dễ gây bệnh xì mủ.

B. Khu vực miền đông và tây nguyên

   1. Tạo mầm hoa

Sau khi lá đã chuyển sang lụa thì bắt đầu rãi Lân và Kali vào gốc liều lượng: (4-5Kg Lân + 0,7-1kg Kali)/gốc.
   Tưới nước liên tục 2-3 ngày cho phân tan sau đó cắt nước. Phun tạo mầm hoa bằng các dòng phân bón qua lá chia làm 3 lần phun tùy vào thời tiết:
            + Lần 1: 1,5kg K_PLUS + 0.5kg 10.60.10 + 0.5lít Topvil;    
    + Lần 2: 1kg K_PLUS + 0.5kg 6.30.30;
    + Lần 3: 0.5kg 10.60.10  + 0.5kg 6.30.30;
Phun cho 200 lít nước, mỗi lần cách nhau 7 ngày.
*Ghi chú: Có thể xử lý phun thêm lần 4,5 nếu gặp điều kiện thời tiết mưa nhiều và liên tục.


     2. Kích ra hoa

 Khi lá thành thục (Dùng tay kiểm tra thấy lá già và giòn): 1 kg Multi-K + 300gr Kích ra hoa sầu riêng + 1 chai Kích Phát Tố A+ cho 200lít nước;

Tưới nước rước đọt Sầu Riêng:
   Khi xác định mắt cua sáng 100% cả vườn thì tiến hành tưới nước và rải phân gốc bằng 0.5kg 30-10-10 + 0.5kg Haifa Cal GG (Canxi Nitrate)/gốc. Sau khi rải phân thì tưới nước liên tục, tưới nhiều nước cho phân tan đồng thời phun kích thích ra đọt non đồng loạt. Phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày:
    - Lần 1: 0.5kg 30-10-10 + 0.5 lít Fulvitop + 1 chai Kích Phát Tố A+ cho 200 lít nước.
    - Lần 2: 0.5kg 30-10-10 + 500ml Profish + 1 gói Ba Con Rầy cho 200 lít nước.

* Lưu ý: Sau khi cây bắt đầu nhú đọt non được 2-3cm thì áp dụng biện pháp phòng trừ rầy bằng cách phun luân phiên các loại thuốc như Sạch Nhện, Siêu Nhện, BM 247, BM40, Ba Con Rầy,... Phun thay đổi các dòng thuốc để phòng trừ rầy, nhện gây hại đọt non trong giai đoạn trước khi thành thục.

Khi xác định lá đã vừa mở ra thì tiến hành phun dưỡng lá để giúp xanh lá, dày lá, bóng lá  bằng 500ml Fulvitop + 0.5 lít Profish cho 200 lít nước, (7-10 ngày phun 1 lần để giúp lá mau thành thục kịp thời gian xổ nhụy). Đồng thời khi lá mở ra nếu có xuất hiện nhện gây hại thì sử dụng  0.5kg Siêu Nhện + 225ml BM 247 cho 200 lít nước phun đều tán cây.

Mọi chi tiết thắc mắc về quy trình kỹ thuật. Quý bà con vui lòng liên hệ về hotline của công ty qua số điện thoại: 0985 294 911(zalo)

Fanpage/Youtube: Bảo Minh FE

Xin chân thành cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi.

Zalo
Hotline
Go Top